rigg

Rigg

Sågverket för ribbsågningen revs och en ny byggrigg byggdes, ovanpå den gamla. Njord ska ju bli en knapp meter längre än Frej och Freja.

Nästa steg är att montera fästen för spantmallarna. De blir CC 45cm och då blir alltså kajaken 585cm lång.